• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

SGNOV

Wij zij een organisatie van vrijwilligers en hebben een rechtspositie van een stichting. Ons werkgebied is de Noord_Oost Veluwe.

Wij zetten ons in voor de belangen van mensen met functiebeperkingen. Dit doen wij door het bieden van ontspanningsactiviteiten en door belangenbehartiging. De ontspanningsactiviteiten zijn gericht op groepsactiviteiten. Hiertoe behoren dagtochten per bus of boot, toneel, truckersdag, kerst_inn e.d. De belangenbehartiging is gericht op het behartigen van gemeenschapsbelangen. Het doel hierbij is het creëren van gelijkwaardige mogelijkheden voor een ieder. Denk hierbij aan sport, onderwijs, recreatie, toegankelijkheid van straten en gebouwen, vervoer e.d. Het creëren van gelijkwaardige mogelijkheden is in handen van beleidsinstanties. Dit betekent hen bewustmaken van bestaande ongelijkwaardige mogelijkheden voor mensen met een functiebeperking. Vervolgens proberen wij deze instanties er toe bewegen de ongelijkwaardige mogelijkheden op te heffen.


Kernwaarden

Met onze kernwaarden laten wij zien waar SGNOV voor staat én gaat in haar dagelijks doen en laten:


Meedoen zonder drempels

Wij vinden dat iedereen telt. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen. Mensen; dat zijn we immers allemaal.

Compassie

Wij hebben oog voor wat de ander nodig heeft. Onze gasten ervaren dat zij ertoe doen. Dit geldt ook voor onszelf, als vrijwilligers van de stichting. Samen zijn wij de organisatie. Wij kijken naar elkaar om en denken mee over ontwikkelingen in de samenleving die mensen met een functiebeperking aangaan.

Betrouwbaar

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Afspraak is afspraak. Wij gaan voor een langdurige relatie. Gasten voelen zich veilig en welkom. Ze kunnen er op vertrouwen dat hun welzijn bij ons voorop staat.

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk en zelfstandig, en laten ons leiden door de problematiek van onze gasten.