Vacatures

De stichting gehandicaptenbelangen noordoost veluwe zoekt:

 • Versterking van haar activiteitencommissie (v/m)
 • Een pr- functionaris (v/m)

Versterking van haar activiteitencommissie (v/m)

Stichting

De stichting heeft de gemeenten Epe, Heerde en Hattem tot werkgebied, biedt ontspanning en vermaak aan mensen met functiebeperkingen, doet aan collectieve belangen behartiging in de gemeente Heerde en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Organisatie

De organisatie is opgebouwd uit: Bestuur, Activiteitencommissie, Platform Gehandicaptenbeleid Heerde, Werkgroep Truckersdag en een Soos voor mensen met een verstandelijke beperking (een samenwerkingsproject met Philadelphia).

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert activiteiten voor ontspanning en vermaak voor mensen met functiebeperkingen. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde voorkeuren. Zo organiseren wij afzonderlijke activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een fysieke beperking (waaronder veel rolstoelgebruikers). Jaarlijks wordt een programma opgesteld met terugkerende, maar ook met vernieuwende activiteiten. De Activiteitencommissie kan voor de uitvoering van haar werk een beroep doen op vrijwilligers ter ondersteuning.

Het is handig om als lid van de Activiteitencommissie over (een aantal van) de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Motivatie voor dit werk;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Collegiaal en flexibel in de samenwerking;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Creatief organisatievermogen.

Een ieder die zich hierin herkend is van harte welkom. Uiteraard is er ruimte voor inwerken en voor ingroeien, afgestemd op de persoonlijke behoefte.

Wat biedt deze functie?

 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Voldoening;
 • Erkenning en waardering;
 • Dankbaarheid

Er is geen leeftijdsgrens, niet naar boven, noch naar beneden. Uiteraard is er gelegenheid voor een oriënterend overleg vooraf. Wij werken op basis van vrijwillig gemaakte afspraken. Wij zien een ieder die geïnteresseerd is graag komen.

Inlichtingen:

Kor van Olst (voorzitter Activiteitencommissie)
Tel. (0578) 61 77 81
E-mail: kvanolst@hetnet.nl
A. Westerkamp (voorzitter stichting)
Tel. (0578) 69 34 13
E-mail: voorzitter@sgnov.nl

Een pr- functionaris (v/m)

In het bestuur van de stichting is de PR-functie vacant. Wij zien deze functie heel graag weer vervuld. Belangstellenden voor deze functie zijn dan ook van harte welkom.

Stichting

De stichting heeft de gemeenten Epe, Heerde en Hattem als werkgebied, zet zich in voor mensen met functiebeperkingen; zowel fysiek als verstandelijk. Zij doet dit door: Het bieden van ontspanningsactiviteiten zoals dagtochten, Truckersdag, bowlen ect.; Collectieve belangenbehartiging in de gemeente Heerde. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie is opgebouwd uit Bestuur, Activiteitencommissie, Platform Gehandicaptenbeleid Heerde, Werkgroep Truckersdag en een Soos voor verstandelijk beperkten, dit in samenwerking met Philadelphia.

Taken pr-functionaris:

 • Bekendheid geven aan te ondernemen activiteiten;
 • Publiceren over ondernomen activiteiten;
 • Actueel houden van de website;
 • Actueel houden van presentatiemateriaal;

Afstemmen van PR activiteiten met de verschillende afdelingen binnen de organisatie.

Vaardigheid met betrekking tot de hier vermelde taken is geen voorwaarde, deze kan men zich ook al werkend eigen maken. Het wordt op prijs gesteld om met de bestuurssecretaris te komen tot een PR-commissie voor overleg en afstemming.

De functie biedt:

 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Erkenning en waardering;
 • Voldoening en dankbaarheid;
 • Mogelijkheden om ook in teamverband te werken met de bestuurssecretaris; • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Zelfontplooiing.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
A. Westerkamp (voorzitter)
tel. (0578) 69 34 13
E-mail: voorzitter@sgnov.nl