Onze vrijwilligers

Veluweland.nl plaatste in november 2013 onderstaand interview met twee van onze vrijiligsters. Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Al onze financiële middelen worden aangewend voor onze activiteiten. Vrijwilligerswerk bij SGNOV biedt:

  1. Maatschappelijke betrokkenheid,
  2. Sociale verbanden,
  3. Erkenning en waardering,
  4. Vermaak, voldoening en dankbaarheid.

Veluweland.nl plaatste in november 2013 onderstaand interview met twee van onze vrijiligsters.

In november 2013 was het vijfentwintig jaar geleden dat Willy Pannekoek en Ria Souwman met elkaar kennismaakten. Aanleiding was een advertentie van Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost Veluwe die vrijwilligers zocht om mensen met een beperking uit hun isolement te halen. Beiden reageerden.

Willy Pannekoek (76): “Ik had tijd over. Mijn schoonouders die ik langdurig geholpen had waren een tijdje terug overleden en ik wilde iets voor andere mensen blijven doen.” Haar man Henk (79) stimuleerde haar om te reageren en van het één kwam het ander. “We dachten dat het om het inschenken van koffie ging. Het werd het organiseren van activiteiten. Gelukkig helpt Henk me bij alles.” Ria Souwman (61) had een andere reden. Ze woonde nog geen jaar in Heerde en wilde contacten opdoen. “Toen ik de oproep las heb ik geen moment getwijfeld. Ik ben een doener en wist meteen dat dit iets voor me was. Ik werk namelijk in de psychiatrie en gehandicaptenzorg en weet hoe belangrijk het

is om mensen met een verstandelijke beperking niet weg te stoppen.” Willy: “Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost Veluwe doet goed werk. Zij stimuleert dat mensen met functiebeperkingen deelnemen aan de samenleving. Door activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar ontmoeten en contacten kunnen leggen.” Ria: “Daarnaast behartigt de stichting de belangen van mensen met een beperking en streeft ze naar gelijkwaardige mogelijkheden voor iedereen. Daar dragen we graag aan bij.” De activiteitencommissie waar Willy en Ria onderdeel van uitmaken organiseert vier á vijf activiteiten per jaar voor mensen met een verstandelijke beperking. Bowlen op

de Koerberg, een barbecue, busreisjes met optredens van artiesten en natuurlijk de Truckersdag. Ria: “Dat is toch wel de favoriet van iedereen. Leuk detail: door die activiteit ontstaan er vriendschappen voor het leven. Zo zijn er chauffeurs die bij hun gehandicapte bijrijders op de verjaardag komen!” De hoeveelheid tijd die ze wekelijks kwijt zijn aan vrijwilligerswerk voor de stichting is moeilijk te schatten. “Het varieert per activiteit. We komen in elk geval als commissie eens per vier á vijf weken bij elkaar.” Het organiseren van activiteiten voor mensen met een beperking geeft beiden veel voldoening. “Het mooie is dat onze activiteiten wat opleveren. We zien echt een verandering bij de mensen vergeleken


met vroeger. Ze zijn enorm vooruitgegaan. Bij het bowlen houden ze bijvoorbeeld zelf de punten bij.” Ria: “Ik vind het bijzonder om met deze doelgroep te werken. Het stimuleert me en het geeft me een goed gevoel als ik hen een prettige dag bezorg.” Willy kan dit alleen maar beamen. “Het geeft me zoveel voldoening en het is zo dankbaar werk.” Lachend: “Je moet er alleen wel tegen kunnen dat je zomaar een natte kus krijgt als dank.”

"Je krijgt zomaar een natte kus."

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Denk dan eens aan Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe. Wij zijn actief in de gemeenten Epe, Heerde en Hattem maar het is voor ons zeker geen probleem als u niet in deze gemeenten woont. SGNOV hanteert geen leeftijdsgrens en werkt op basis van vrijwillig gemaakte afspraken. Uiteraard is er altijd gelegenheid voor een oriënterend overleg vooraf en kunt u ‘sfeer’ proeven voordat u definitief beslist of u vrijwilliger wordt. Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met Kor van Olst (voorzitter Activiteitencommissie, tel. (0578) 61 77 81, e-mail kvanolst@hetnet.nl) of A. Westerkamp (voorzitter SGNOV, tel. (0578)-694887, e-mail voorzitter@sgnov.nl). U kunt voor meer informatie ook kijken op www.sgnov.nl.