Onze vrijwilligers

Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Al onze financiële middelen worden aangewend voor onze activiteiten. Vrijwilligerswerk bij SGNOV biedt:

  1. Maatschappelijke betrokkenheid,
  2. Sociale verbanden,
  3. Erkenning en waardering,
  4. Vermaak, voldoening en dankbaarheid.